DB_navi7
 

장미
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2024-05-21 14:19:58
Manual | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2024-05-21 14:21:14
Manual | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2024-05-21 14:24:52
Manual | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2024-05-21 14:22:30
Manual | Centre Weighted Average | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
장미
    
제목: 장미


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2024-05-23 21:45
조회수: 27


_9155244.jpg (1.52 MB)
_9155257.jpg (1.19 MB)

More files(2)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
악양 생태공원 풍경
晴景/조상규
h:25
2024-06-03 19:42
대산 플라워랜드 5월
晴景/조상규
h:35
2024-06-01 06:25
분홍 낮 달맞이꽃
晴景/조상규
h:23
2024-06-01 06:24
장미
晴景/조상규
h:27
2024-05-23 21:45
끈끈이 대나물
晴景/조상규
h:30
2024-05-23 21:35
분홍 달맞이꽃
晴景/조상규
h:21
2024-05-23 21:33
분홍 달맞이꽃
晴景/조상규
h:18
2024-05-23 21:32
거창 창포원 5월
晴景/조상규
h:28
2024-05-18 09:38
물안개
晴景/조상규
h:19
2024-05-08 08:12
위양지 봄
晴景/조상규
h:21
2024-05-08 08:01
경주 황성 공원 다람쥐 가족
晴景/조상규
h:41
2024-04-23 22:01
연지 봄
晴景/조상규
h:45
2024-04-17 22:54
하구둑 주경
晴景/조상규
h:38
2024-04-17 22:40
천주산 봄 풍경
晴景/조상규
h:41
2024-04-10 22:32
천주산 진달래
晴景/조상규
h:43
2024-04-10 07:41
안개속 퇴래천
晴景/조상규
h:33
2024-04-03 10:20
대붕늪
晴景/조상규
h:48
2024-04-03 06:31
수선화
晴景/조상규
h:50
2024-03-21 12:22
벚꽃과 직박구리
晴景/조상규
h:37
2024-03-09 21:21
벚꽃과 동박새
晴景/조상규
h:41
2024-03-09 21:20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.